​MasterRoc MP 309

Nízkoviskózní, rychle reagující akrylátová pryskyřice s velkou pevností v tlaku pro zpevňování písku a prachovitých vrstev.

 

POPIS

MasterRoc MP 309 je vysoce reaktivní dvousložková akrylátová injektážní pryskyřice s nízkou viskozitou pro dobrou penetraci. Tento produkt rychle zraje a vytváří tvrdou kompaktní pryskyřici s velkou pevností v tlaku pro zpevňování hornin.

POUŽITÍ

  • Zpevňování hornin, obzvláště prachovitých a písčitých zemin. 
  • Stabilizace svahů ve skalních horninách.

VÝHODY

  • Tvrdý kompaktní materiál s vysokou pevností v tlaku > 9 MPa (injektovaný do písku DIN ISO 196).
  • Dobrá přilnavost k rozpukané skalní hornině i když je mokrá.
  • Velmi nízká viskozita (blížící se vodě) umožňuje proniknutí hluboko do velmi jemných trhlin nebo puklin a do písčité zeminy.
  • Rychle vyvíjí mechanickou pevnost.
  • Dobrá chemická odolnost proti kyselinám, louhům, ředidlům, palivům atd.
  • Šetrný k životnímu prostředí: neškodný ve styku s podzemní vodou a nevylučuje žádné nebezpečné látky.

Přímý kontakt

Luboš Matzner

Obchodní poradce Underground Construction ČR, SR

+420 724 051 855

Ke stažení

MasterRoc MP 309: Technický list

pdf (129,85 Kb)