​MasterRoc MP 355 MR0 - Dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice

Popis injektážní pryskyřice MasterRoc MP 355 MR0

MasterRoc MP 355 MR0 je dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice bez rozpouštědel, specificky navržená pro zpevňování hornin a zemin na dlouhé vzdálenosti.

Oblati použití injektážní pryskyřice MasterRoc MP 355 MR0

Stabilizace trhlin ve skalách, písků a štěrků

Přednosti injektážní pryskyřice MasterRoc MP 355 MR0

  • Pomalu reagující materiál, kde je požadována konstrukční pevnost nebo tuhost. 
  • Pomalá reakce umožňuje penetraci do trhlin či prasklin o průměru  cca 0,05 mm.
  • Při styku s vodou vytváří materiál pevnou pěnu
  • Bez přítomnosti vody produkt reaguje a tvoří tuhý, pryžový materiál. To je významná bezpečnostní výhoda, protože materiál vždy zreaguje.
  • Vynikající přilnavost na různých podkladech

 

Ke stažení

MasterRoc MP 355 MR0: Technický list (leden 2014)

pdf (94,41 Kb)