MasterRoc MP 650

Jemně mletý portlandský mikrocement pro injektáž horniny a půdy.

 

POPIS

MasterRoc MP 650 jemně mletý portlandský mikrocement je určen k použití při injektáži hornin půdy. MasterRoc MP 650 má částice malého rozměru, takže se dobře hodí zejména k penetraci do úzkých dělicích spár, puklin a pórů. Tato vynikající penetrace zajišťuje vodotěsnost injektované hmoty horniny nebo půdy mnohem efektivněji, než systémy založené na běžném portlandském cementu.

POUŽITÍ

Tunely, kaverny a šachty pro injektáž před výkopovými pracemi nebo po nich. Utěsnění spodní vody a stabilizace podkladu, injektáž půdy, hotová injektáž, kontaktní injektáž.

MasterRoc MP 650 se vyznačuje krátkou dobou tuhnutí.

Přímý kontakt

Luboš Matzner

Obchodní poradce Underground Construction ČR, SR

+420 724 051 855

Ke stažení

MasterRoc MP 650: Technický list

pdf (123,19 Kb)