MasterRoc TIX 20

Hydraulická prefabrikovaná směs na bázi portlandského cementu.


POPIS

 • MasterRoc TIX 20 je prefabrikovaný produkt, který vykazuje velmi malé smrštění, je objemově stálý a nemá tendenci inklinovat k segregaci, a to i při vysokých teplotách.
 • MasterRoc TIX 20 po smísení s vodou vytvoří tekutou injektážní maltu, která v krátkém časovém intervalu dosahuje vysokých hodnot pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu (v závislosti na v/c).

POUŽITÍ

 • Dodatečně předpjaté konstrukce
  • injektáž kabelových kanálků
  • kotvení kabelů
 • Podzemní konstrukce
  • zemní a skalní kotvy
  • výplňové a zpevňující injektáže
 • Geotechnické použití
  • stabilizace sesuvů
  • vázání opěrných stěn

Přímý kontakt

Luboš Matzner

Obchodní poradce Underground Construction ČR, SR

+420 724 051 855

Ke stažení

MasterRoc TIX 20: Prohlášení o shodě

pdf (478,62 Kb)

MasterRoc TIX 20: Technický list

pdf (128,80 Kb)