MasterSeal 345 - Pružná hydroizolační stříkaná membrána

Popis pružné hydroizolační stříkané membrány MasterSeal 345

 • MasterSeal 345 je stříkaná membrána na bázi EVA polymeru, která je určená k izolaci betonových konstrukcí proti vodě a vlhkosti.
 • MasterSeal 345 se aplikuje stříkáním v sendvičových konstrukcích na vrstvu stříkaného nebo Iitého betonu.
 • Vyznačuje se dobrou přídržností k materiálu z obou stran a chová se pružně.
 • Jako zcela vázaný systém zaručuje výborné vodotěsné vlastnosti v podzemních stavbách a zabraňuje migraci vody na styku vrstev membrány a betonu.
 • MasterSeal 345 chemicky ztvrdne po 4 až 6 hodinách (závisí na podmínkách prostředí) dostatečně k tomu, aby bylo možné aplikovat stříkaný beton.
 •  Tímto se zvyšuje rychlost postupu stavebních prací.
 • Stejné jako u všech produktů aplikovaných stříkáním, není možné nanášet na povrch, který je vystaven pronikání aktivní vody.
 • V takovém případě se doporučuje používat MasterSeal 345 v kombinaci s odvodňovacím systémem MasterSeal DR1 nebo využít odvodňovacích trubek k řešení lokálních průniků.
 •  Další podrobnosti najdete v technickém listu MasterSeal DR1. MasterSeal 345 je možné nanášet na navlhlé nebo vlhké podklady.
 • Vyztužený stříkaný beton muže být použit na obou stranách membrány MasterSeal 345.


Použití pružné hydroizolační stříkané membrány MasterSeal 345

 • Do konstrukcí ze stříkaného betonu
 • Náhrada hydroizolačních fóliových membrán
 • Do sendvičových konstrukcí (beton/membrána/ beton)
 • Trvalá jednoduchá izolační vrstva do tunelu
 • Do podzemních staveb s komplikovanou geometrií a profilem
 • Na vrtané a odstřelované podklady, čímž se ušetří vyrovnávací vrstva stříkaného betonu vyžadovaného pro fóliové membrány
 • Může být aplikována přímo na ocelové spojovací prvky, jako jsou hlavy skalních kotev, napojovací tyče výztuže pro vnitřní konstrukce a větrací podpěry.

Ke stažení

MasterSeal 345: DoP EN

pdf (60,03 Kb)

MasterSeal 345: Prohlášení o vlastnostech - CZ

pdf (99,77 Kb)

MasterSeal 345: Technický list

pdf (154,96 Kb)