Protipožární ochrana


 

Tepelné bariéry pro protipožární ochranu aplikovatelné nástřikem

Společnost BASF vyvinula pod značkou Master Builders Solutions produkt MasterRoc FP 1350 pro protipožární ochranu podzemních konstrukcí. Tuto unikátní cementovou tepelnou bariéru lze aplikovat nástřikem nebo litím na příslušném místě. Eliminuje explozivní odprýskávání i poškození struktury betonu a ocelových výztuží při výskytu extrémně vysokých teplot.

Vysoce kvalitní odolné cementové nátěry pro protipožární ochranu MasterRoc jsou ideální pro nové tunelové konstrukce i stávající nechráněné tunelové vyzdívky. Díky své schopnosti odolat tepelným šokům bez ztráty pevnosti tyto ochranné bariéry významně snižují dobu oprav i náklady po požáru v tunelu.

Naše protipožární malty poskytují podstatně vyšší celkovou pevnost oproti běžným vyzdívkám a jsou odolné po celou dobu životnosti a při požáru.

MasterRoc FP 1350 poskytuje následující trvanlivost:

  • Jelikož se jedná o celistvý systém, nebude tepelnou bariérou maskováno žádné ohrožení konstrukční vyzdívky, což umožní účinnou kontrolu popraskání a vniku vody.
  • Požadovanou tloušťku tepelné bariéry lze aplikovat v jedné vrstvě a zajistit tak lepší neporušenost konstrukce.
  • Nejsou zapotřebí žádné ochranné nátěry; produkt je kompatibilní s tunelovými nátěrovými systémy.
  • Odolný proti chemikáliím a nárazům.

Přímý kontakt

Ing. Michal Zámečník

Manažer Underground Construction pro Východní Evropu

+420 724 280 090