Technologie - stříkaný beton


 

Pokročilé systémy pro vysoce kvalitní stříkaný beton

Vysoce kvalitní, trvanlivý torkretový (stříkaný beton) se stal nedílnou součástí výztuhy a stabilizace horniny v tunelování a těžbě. Vlhké směsi stříkaných tunelových obložení vytvářejí moderní, jednolité a kompozitní konstrukce s výrazným snížením nákladů i času, omezením zdravotních rizik, zvýšením bezpečnosti pracovníků a omezením vlivu na životní prostředí ve srovnání s konvenčními suchými směsmi.

Naše technologie směsí se neustále snaží předstihnout potřeby a požadavky zákazníků a zlepšují výkonnost, řízení hydratace a viskozitu stříkaného betonu:

Řada rychle tvrdnoucích bezalkalických urychlovačů (MasterRoc SA) vytváří stříkaný beton s rychlým tvrdnutí a dlouhodobou pevností.

Kombinované použití strukturních vyztužovacích vláken značně zlepšilo absorpci zátěže, snížilo šíření zbytkových trhlin a zvýšilo dlouhodobou životnost trvalé výztuhy.

Nabízíme množství bezchloridových kapalných příměsí pro zlepšení plastických a vytvrzovacích vlastností betonu.

Náš speciálně navržený produkt pro mazání zařízení (MasterRoc LUB) se používá před čerpáním betonu, aby nedocházelo k ucpání.

Dodáváme rovněž systém řízení hydratace cementu pro mokré i suché aplikace stříkaného betonu (MasterRoc HCA), které zaručují dobu zpracovatelnosti až 72 hodin a umožňují naprostou a přesnou flexibilitu stavební logistiky.

Přidáním mikrosiliky (MasterRoc MS) snižujeme prostupnost, tj. zvyšujeme hustotu a dlouhodobou pevnost a trvanlivost stříkaného betonu ve vytvrzeném stavu. Mikrosilika může rovněž zlepšit čerpatelnost a tvarovatelnost systému stříkaného betonu v čerstvém stavu.

MasterRoc LUB 1

Mazací prostředek pro čerpadla, potrubí a systémy pro dopravu betonu

Více...

MasterRoc SA 183

Bezalkalický, tekutý, vysoce účinný urychlovač tuhnutí pro stříkaný beton

Více...

MasterRoc SA 190

Bezalkalický, tekutý a vysoce účinný urychlovač tuhnutí pro stříkaný beton

Více...

MasterRoc SA 545

Bezalkalický, neleptavý a netoxický vysoce účinný práškový urychlovač pro beton stříkaný suchým postupem

Více...

MasterRoc TCC 735

Bezchloridový tekutý zlepšovací přípravek do betonu

Více...

MasterRoc TCC 780

Tekutý pomocný prostředek pro čerpání

Více...

Ke stažení

Jiří Krulich

Technolog pro podzemní stavby
Telefon: +420 724 880 019

E-Mail