Technologie - stříkaný beton


 

Pokročilé systémy pro vysoce kvalitní stříkaný beton

Vysoce kvalitní, trvanlivý torkretový (stříkaný beton) se stal nedílnou součástí výztuhy a stabilizace horniny v tunelování a těžbě. Vlhké směsi stříkaných tunelových obložení vytvářejí moderní, jednolité a kompozitní konstrukce s výrazným snížením nákladů i času, omezením zdravotních rizik, zvýšením bezpečnosti pracovníků a omezením vlivu na životní prostředí ve srovnání s konvenčními suchými směsmi.

Naše technologie směsí se neustále snaží předstihnout potřeby a požadavky zákazníků a zlepšují výkonnost, řízení hydratace a viskozitu stříkaného betonu:

Řada rychle tvrdnoucích bezalkalických urychlovačů (MasterRoc SA) vytváří stříkaný beton s rychlým tvrdnutí a dlouhodobou pevností.

Kombinované použití strukturních vyztužovacích vláken značně zlepšilo absorpci zátěže, snížilo šíření zbytkových trhlin a zvýšilo dlouhodobou životnost trvalé výztuhy.

Nabízíme množství bezchloridových kapalných příměsí pro zlepšení plastických a vytvrzovacích vlastností betonu.

Náš speciálně navržený produkt pro mazání zařízení (MasterRoc LUB) se používá před čerpáním betonu, aby nedocházelo k ucpání.

Dodáváme rovněž systém řízení hydratace cementu pro mokré i suché aplikace stříkaného betonu (MasterRoc HCA), které zaručují dobu zpracovatelnosti až 72 hodin a umožňují naprostou a přesnou flexibilitu stavební logistiky.

Přidáním mikrosiliky (MasterRoc MS) snižujeme prostupnost, tj. zvyšujeme hustotu a dlouhodobou pevnost a trvanlivost stříkaného betonu ve vytvrzeném stavu. Mikrosilika může rovněž zlepšit čerpatelnost a tvarovatelnost systému stříkaného betonu v čerstvém stavu.