MasterRoc SA 190​

Bezalkalický, tekutý a vysoce účinný urychlovač tuhnutí pro stříkaný beton.

 

POPIS VÝROBKU

MasterRoc SA 190 je vysoce účinný bezalkalický urychlovač tuhnutí pro stříkaný beton, jehož dávkování lze měnit podle požadovaných dob tuhnutí a tvrdnutí.

 

OBLASTI POUŽITÍ

Dočasné a trvalé zajištění výrubu při ražení tunelů a při těžbě.
Zajišťování svahů.
Vhodný také pro urychlení tuhnutí cementové směsi, například pro injektáž prstenců v tunelech ražených s použitím technologie TBM, injektáž betonované plochy a pro pěnový beton.

Přímý kontakt

Ing. Michal Kudela

Obchodně-technický poradce pro podzemní stavby

+420 602 641 914

Ke stažení

MasterRoc SA 190: Prohlášení o vlastnostech

pdf (108,22 Kb)

MasterRoc SA 190: Technický list

pdf (135,36 Kb)