MasterRoc TCC 735 

Bezchloridový tekutý zlepšovací přípravek do betonu.

 

POPIS

MasterRoc TCC 735 je bezchloridová, víceúčelová tekutá přísada, která zlepšuje kvalitu stříkaného betonu v plastickém i vytvrzeném stavu. Je specificky navržená pro:

  • Aplikace betonu stříkaného mokrým postupem
  • Litý beton
  • Beton s nízkým obsahem cementu
  • Beton s chybějící frakcí kameniva nebo s malým obsahem jemné frakce
  • Horké podnebí

Její unikátní složení zajišťuje lepší hydrataci cementu. Ve výsledku je podstatně snížena počáteční segregace, zlepší se adhezní charakteristiky a zvýší se hustota i pevnost v tlaku.

 

MasterProtect 8500 CI

Podívejte se, jak můžete díky MasterProtect 8500 CI zabránit korozi ocelové výztuže a prodloužit životnost železobetonové konstrukce

Přímý kontakt

Ing. Petr Martínek

Produktový manažer pro sanace a izolace betonu

+420 723 420 851

Ke stažení

MasterRoc TCC 735: Technický list

pdf (123,04 Kb)