MasterRoc TCC 780 

Tekutý pomocný prostředek pro čerpání.

 

POPIS

MasterRoc TCC 780 je vysoce účinný pomocný prostředek pro čerpání, který dá betonu tixotropní vlastnosti a lepší čerpatelnost, čímž eliminuje riziko segregace. Je specificky navržený ke značnému vylepšení vlastností čerstvého i vytvrzeného betonu a ideálně se hodí pro:

  • Aplikace betonu stříkaného mokrým postupem
  • Litý beton
  • Beton s nízkým obsahem cementu
  • Beton s chybějící frakcí kameniva nebo s malým obsahem jemné frakce
  • Věncové zalévací směsi (TBM)

VÝHODY

  • Zlepšená stříkatelnost betonu a méně spadu
  • Vyšší soudržnost, která dovoluje snížit spotřebu urychlovače

Přímý kontakt

Ing. Michal Kudela

Obchodně-technický poradce pro podzemní stavby

+420 602 641 914