MasterRoc SLF 41 

Pěna pro úpravu půdy pro tunelovací stroje (TBM).

 

POPIS

MasterRoc SLF 41 je zpěňovací přísada na polymerové bázi specificky navržená pro úpravu půd při použití razicích štítůbudování tunelů. Hodí se pro budování tunelůměkkých podkladech a nánosech písečných zemin, které mohou obsahovat velké množství vody, a může být použita se standardním dávkováním TBMzpěňovacím zařízením.

VÝHODY

  • Vytváření plastických deformačních vlastností v půdě, které zajišťují rovnoměrný a řízený tlak podpory a zvýšenou stabilitu čela.
  • Nižší vnitřní tření a nižší abrazivnost půdy u razicí hlavy.
  • Snížení lepkavosti u určitých půd, která by jinak mohla vést k problémům se zablokováním.

MasterProtect 8500 CI

Podívejte se, jak můžete díky MasterProtect 8500 CI zabránit korozi ocelové výztuže a prodloužit životnost železobetonové konstrukce

Přímý kontakt

Ing. Petr Martínek

Produktový manažer pro sanace a izolace betonu

+420 723 420 851