​MasterSet R 433 - Zpomalovací přísada ze sacharózy pro běžné betony.


Použití přísady zpomalující tuhnutí betonu MasterSet R 433 

MasterSet R 433 se používá pro zpomalení tuhnutí betonu a malty při běžné stavební výrobě.
• Schváleno pro předpjatý beton.

Působení přísady zpomalující tuhnutí betonu MasterSet R 433

MasterSet R 433 ovlivňuje reakci C3A fáze cementu, a tím zpomaluje celkovou hydrataci cementu. Vývin hydratačního tepla následkem toho klesá a dochází k nárůstu konečných pevností betonu. MasterSet R 433 je vhodný především pro masivní betonové konstrukce. Množství alkálií přísadou vnesené do betonu vyjádřené jako Na2O ekvivalent nepřesahuje 0,02 % hmotnosti, vztaženo k cementu.

Přísada odpovídá normě EN 934-2