MasterSet R 433

Zpomalovací přísada ze sacharózy pro běžné betony. Přísada odpovídá normě
EN 934-2. Přísadu je možné používat pro prosté betony, železobetony a předpjaté
betony.

 

POUŽITÍ

  • MasterSet R 433 se používá pro zpomalení tuhnutí betonu a malty při běžné stavební výrobě.
  • Schváleno pro předpjatý beton.

 

PŮSOBENÍ

  • MasterSet R 433 ovlivňuje reakci C3A fáze cementu, a tím zpomaluje celkovou hydrataci cementu.
  • Vývin hydratačního tepla následkem toho klesá a dochází k nárůstu konečných pevností betonu.
  • MasterSet R 433 je vhodný především pro masivní betonové konstrukce.
  • Množství alkálií přísadou vnesené do betonu vyjádřené jako Na2O ekvivalent nepřesahuje 0,02 % hmotnosti, vztaženo k cementu.

Ke stažení

MasterSet R 433: Prohlášení o vlastnostech

pdf (934,55 Kb)

MasterSet R 433: Technický list

pdf (117,19 Kb)