MasterSure – přísady pro udržení zpracovatelnosti

Jak MasterSure funguje?

MasterSure je novou generací polymerů, která zaručuje udržení konzistence  betonu bez vlivu na dobu tvrdnutí nebo předčasnou ztrátu konzistence.

Proč je MasterSure jedinečné řešení pro zákazníky?

MasterSure je revolucí v dodávkách betonu a parametrech konzistence, protože zpomaluje adsorpci polymeru na povrchu zrn cementu, čímž zachovává zpracovatelnost betonu po delší dobu (více než 2 hodiny u hotové směsi a více než 45 minut u prefabrikovaného betonu). Lze jej používat společně s přísadou pro snížení hodnoty vodního součinitele nebo jako samostatný produkt pro zvýšení konzistence betonových směsí.


Volba správného dodavatele příměsí je pro úspěch zásadní.

MasterSure 900

Ke stažení

Brožura Beton s nízkou viskozitou

pdf (877,13 Kb)

Certifikát DE

pdf (422,35 Kb)

Referenční list - Oprava vodního díla Labská, Špindl. Mlýn

pdf (766,14 Kb)

Referenční list - rozšíření laboratoří Midwest Research Farm

pdf (164,21 Kb)