MasterSure 900 - Přísada třetí generace, umožňující zachování konzistence, na bázi polykarboxylátetheru.

 

Použití přísady pro zachování konzistence betonu MasterSure 900

  • MasterSure 900 unikátní přísada – technologie inovované třetí generace přísad do betonu na bázi modifikovaného polykarboxylátetheru (PCE).
  • MasterSure 900 nabízí uživatelům dosud nedosažitelnou flexibilitu při nastavení konzistence bez použití zpomalující přísady.
  • MasterSure 900 má jen malý vliv na počáteční ztekucení.

Působení přísady pro zachování konzistence betonu MasterSure 900

  • MasterSure 900 se obvykle užívá v kombinaci s jinými plastifikačními přísadami řady MasterPozzolith, nebo se superplastifikačními přísadami řady MasterGlenium, MasterGlenium ACE, MasterGlenium SKY. Díky tomuto dvousložkovému dávkování je optimální řízení zachování konzistence možné dokonce i v obtížných podmínkách.
  • Tento systém poskytuje ve velké míře flexibilitu, jistotu a komfort pro výrobce transportbetonu.
  • Spolehlivý vliv na zachování konzistence spočívá v obcházení kritického období během prvních 10 minut hydratace cementu. Vliv přísady nastoupí později, kdy byly rozsáhlé stabilní produkty hydratace již vytvořeny.
  • Účinek MasterSure 900 začíná tedy teprve 15-20 minut po nadávkování, efekt je zřetelný v časovém intervalu delším než 90 minut.

Přísada odpovídá normě pro přísady ČSN EN 934-2.

Ke stažení

MasterSure 900: Prohlášení o vlastnostech

pdf (909,28 Kb)

MasterSure 900: Technický list

pdf (120,64 Kb)

Referenční list: MasterSure 900

pdf (320,20 Kb)