​MasterTop 560 RS - Rychle tuhnoucí hotová cementová malta pro potěry.

Popis rychletuhnoucí cementové malty MasterTop 560 RS

MasterTop 560 RS je rychletuhnoucí cementová malta pro potěry pro vnitřní a venkovní použití.

Hlavní oblasti použití rychletuhnoucí cementové malty MasterTop 560 RS

 • Pro vnitřní a venkovní použití.
 • K přímému použití.
 • Vhodná pro prostory, které jsou trvale vystavovány vlhkostí.
 • Pro rychle tvrdnoucí spojovací potěry, stejně tak pro potěry na dělicích a izolačních vrstvách.
 • Vhodná pro vytápěné potěry.
 • Jako opravná malta k rychlým opravám průmyslových podlah.
 • Pro tloušťky vrstev od 20 do 80 mm.

Vlastnosti a výhody rychletuhnoucí cementové malyt MasterTop 560 RS

 • Obklady lze pokládat po 1 dni, pochůzný již po 3 ho-dinách.
 • Hotová malta, tudíž není nutné na stavbách přidávat písek.
 • Dlouhá doba zpracovatelnosti, i přes krátkou dobu vytvrzování lze maltu zpracovávat a roztírat po dobu 1 hod.
 • Teplotní odolnost od –30 °C do +80 °C, proto je vhodná na balkóny, terasy, garáže a průmyslové podlahy čištěné horkou párou.
 • Není citlivá na vlhkost, proto se hodí do trvale vlhkých prostor.
 • Omezuje průhyb (průkazní zkouška podle 6.2 DIN 18 560-2), proto snižuje tloušťku vrstvy na 30 mm potěru na izolační vrstvě dle tabulky č. 1 (svislé užitečné zatížení ≤2 kN/m2) nebo dle tabulky č. 2(svislé užitečné zatížení plošně ≤3 kN/m2) nebo na 30 mm krytí trubek podlahového vytápění.

Ke stažení

MasterTop 560 RS: Technický list

pdf (182,67 Kb)