MasterTop BC 372 - 2K-EP bezrozpouštědlová, samonivelační podlahová stěrka s nízkými emisemi VOC

Popis samonivelační podlahové stěrky

MasterTop BC 372 je samonivelační epoxidová, bezrozpouštědlová, dvousložková, již předplněná, pigmentovaná stěrka.

Oblast použití samonivelační podlahové stěrky

MasterTop BC 372 se používá v interiérech tam, kde je požadavek na odolnost vůči střednímu až těžkému
průmyslovému zatížení. MasterTop BC 372 se aplikuje na zpenetrované betonové a cementové podklady. Dále může být používán pro zhotovení samonivelačních stěrek při poměru plnění s křemenným pískem až
1:0,7 hmotnostně v závislosti na teplotě a aplikované tloušťce, která je požadována. Používá se např.
v systémech MasterTop 1273, MasterTop 1273 R a MasterTop 1273 E. Dále je možné použít MasterTop BC
372 jako uzavírací nátěr.

Vlastnosti a výhody samonivelační podlahové stěrky

  • výborná mechanická odolnost
  • extrémně odolná nosná vrstva pro střední až těžké provozní zatížení
  • odolná proti obrusu
  • lehká aplikace
  • lehké čištění a údržba
  • může být zahušten thixotropní přísadou STELLMITTEL EP/PUR (Sylothix 51) 1,8 % na množství komp. A
  • extrémní odolnost vůči vodě, mořské a odpadní vodě, alkáliím, ředěným kyselinám, olejům, lubrikantům a motorovým palivům

Ke stažení

MasterTop BC372: Technický list

pdf (202,34 Kb)