MasterTop BC 378 - 2K-EP, bezrozpouštědlová, samonivelační podlahová stěrka s vysokou chemickou
odolností.

Popis podlahové stěrky s vysokou chemickou odností

MasterTop BC 378 je samonivelační epoxidová, bezrozpouštědlová, dvousložková, již předplněná, pigmentovaná stěrka s vysokou chemickou odolností. MasterTop BC 378 splňuje požadavky německého
předpisu na ochranu spodních vod (WHG) pro chemické provozy.

Oblast použití podlahové stěrky s vysokou chemickou odností

MasterTop BC 378 se používá v interiérech i exteriérech tam, kde je požadavek na odolnost vůči střednímu
průmyslovému zatížení a kde hrozí kontaminace spodních vod výrobou, manipulací, skladováním a aplikuje se jako sekundární ochrana (havaijní jímky). Používá se např. v systému MasterTop 1278.

Vlastnosti a výhody podlahové stěrky s vysokou chemickou odností

  • vysoká chemická odolnost
  • výborná mechanická odolnost
  • překlenuje statické trhliny
  • odolná proti obrusu
  • dobra adheze na neporézní podklady
  • lehká aplikace
  • lehké čištění a údržba
  • může být zahušten thixotropní přísadou STELLMITTEL EP/PUR (Sylothix 51) 
  • extrémní odolnost vůči vodě, mořské a odpadní vodě, alkáliím, ředěným kyselinám, olejům, lubrikantům a motorovým palivům