MasterTop BC 378 - Samonivelační podlahová stěrka
s vysokou chemickou odolností

Popis samonivelační podlahové stěrky MasterTop BC 378

 • MasterTop BC 378 je samonivelační epoxidová, bezrozpouštědlová, dvousložková, již předplněná, pigmentovaná stěrka s vysokou chemickou odolností.
 •  MasterTop BC 378 splňuje požadavky německého předpisu na ochranu spodních vod (WHG) pro chemické provozy.

Oblast použití samonivelační podlahové stěrky MasterTop BC 378

 • MasterTop BC 378 se používá v interiérech i exteriérech tam, kde je požadavek na odolnost vůči střednímu průmyslovému zatížení a kde hrozí kontaminace spodních vod výrobou, manipulací, skladováním a aplikuje se jako sekundární ochrana (havaijní jímky). Používá se např. v systému MasterTop 1278.

Vlastnosti a výhody  samonivelační podlahové stěrky  MasterTop BC 378

 • vysoká chemická odolnost
 • výborná mechanická odolnost
 • překlenuje statické trhliny
 • odolná proti obrusu
 • dobra adheze na neporézní podklady
 • lehká aplikace
 • lehké čištění a údržba
 • může být zahušten thixotropní přísadou STELLMITTEL EP/PUR (Sylothix 51) 
 • extrémní odolnost vůči vodě, mořské a odpadní vodě, alkáliím, ředěným kyselinám, olejům, lubrikantům a motorovým palivům