MasterTop P 604 - Dvousložková, epoxidová pryskyřice pro základní vrstvy, vhodná pro minerální podklady.

Popis epoxidové pryskyřice MasterTop P 604

MasterTop P 604 je neředěná, dvousložková, nepigmentovaná, nízkovizkózní, epoxidová pryskyřice pro základní vrstvy.

Hlavní oblasti použití epoxidové pryskyřice MasterTop P 604

MasterTop P 604 se používá jako pryskyřice pro základní vrstvy (penetrace, stěrky, polymermalty), která zatěsňuje kapiláry a uzavírající póry, pro cementem pojené podkladní vrstvy v interiéru a exteriéru v podlahových systémech MasterTop a MasterSeal. Pryskyřici je možno použít jako stěrku přidáním křemenného písku v poměru 1:0,5 až 1:0,8 nebo jako pojivo pro polymermaltu s plněním až do poměru 1:10. MasterTop P 604 byl testován na emise těkavých látek v systému MasterTop 1273 a splnil požadavky AgBB. MasterTop P 604 splňuje požadavky ČSN EN 13578 týkající se slučitelnosti s mokrým betonem.

Vlastnosti a výhody použití epoxidové pryskyřice MasterTop P 604

  • nízká viskozita
  • lehká aplikace
  • dobrá penetrace
  • vyplňuje póry a kapiláry v podkladu
  • výborná přilnavost k podkladu
  • předplněný
  • nízké emise v systému

Ke stažení

MasterTop P 604: Technický list

pdf (199,03 Kb)

MasterTop P 604: Technický list

pdf (197,68 Kb)