MasterTop P 615 - 2K-EP, bezrozpouštědlová pryskyřice, s nízkými emisemi, pro základní vrstvy EP a PUR podlahových systémů

Popis bezrozpouštědlové epoxidové pryskyřice MasterTop P 515

MasterTop P 615 je dvousložková, nepigmentovaná, nízkoviskózní epoxidová pryskyřice, bezrozpouštědlová, s nízkými emisemi vhodná pro základní vrstvy EP a PUR podlahových systémů. Tato penetrace normálně nepotřebuje posyp křemenným pískem pro zajištění adheze následné vrstvy.

Hlavní oblasti použití epoxidové pryskyřice MasterTop P 615

MasterTop P 615 se používá jako pryskyřice pro základ-ní vrstvy (zatěsňující kapiláry a uzavírající póry) na minerální cementem pojené podklady v podlahových poly-uretanových systémech MasterTop a izolačních membrán MasterSeal v interiérech i exteriérech. Lze též využít pro aplikace na zaolejované podklady, které projdou mokrým čištěním. Splňuje požadavky odpovídajících předpisů o ůčinku vzlínající vlhkosti a může být použit na podkladní konstrukci, která je v kontaktu s terénem, v případě, že je provedena účinná izolace proti zemní vlhkosti.

Vlastnosti a výhody epoxidové pryskyřice MasterTop P 615

  • obvykle není nutný posyp pískem
  • nízká viskozita
  • lehká aplikace
  • excelentní penetrační schopnost
  • vyplňuje póry a kapiláry v podkladu
  • výborná přilnavost k podkladu
  • vysoká tolerance vlhkosti
  • nízké emise VOC
  • výborná přilnavost k podkladu

Ke stažení

MasterTop P 615: Technický list

pdf (200,87 Kb)