MasterTop P 617 - Široce použitelná bezrozpouštědlová, dvousložková, epoxidová pryskyřice pro základní vrstvy

Popis epoxidové pryskyřice pro základní vrstvy MasterTop P 617

MasterTop P 617 je bezrozpouštědlová, dvousložková, nepigmentovaná, nízkoviskózní epoxidová pryskyřice pro základní vrstvy.

Oblasti použití epoxidové pryskyřice pro základní vrstvy MasterTop P 617

MasterTop P 617 se používá jako pryskyřice pro základní vrstvy zatěsňující kapiláry a uzavírající póry na minerálních podkladech, např. beton a cementové potěry v interiérech i exteriérech. Dále je vhodný pro zhotovení stěrek při poměru plnění křemenným pískem 1:0,5 až 1:2. Splňuje požadavky odpovídajících předpisů o účinku vzlínající vlhkosti a může být použit na podkladní konstrukci, která je v kontaktu s terénem, v případě, že je provedena účinná izolace proti zemní vlhkosti. MasterTop P 617 byl testován a klasifikován jako nízkoemisní v systémech jako MasterTop 1325.

Vlastnosti a výhody epoxidové pryskyřice MasterTop P 617

  • nízká viskozita
  • lehká aplikace
  • excelentní penetrační schopnost
  • vyplňuje póry a kapiláry v podkladu
  • nízké emise VOC
  • výborná přilnavost k podkladu 

 

Ke stažení

MasterTop P 617: Technický list

pdf (197,23 Kb)