MasterTop P 617RC - 2K-EP bezrozpouštědlová pryskyřice pro základní vrstvy, rychle vytvrzující a vytvrzující za nízkých teplot.

Popis rychle vytvrzující pryskyřice pro základní vrstvy

MasterTop P 617RC je vysoce reaktivní, vytvrzující za nízkých teplot, neředěná, dvousložková, nepigmento-vaná, nízkoviskózní epoxidová pryskyřice pro základní vrstvy s rychlým vytvrzováním při pokojové teplotě (20 °C).

Oblast použití rychle vytvrzující pryskyřice pro základní vrstvy

MasterTop P 617RC se používá jako pryskyřice pro základní vrstvy pro systémy MasterTop a MasterSeal zatěsňující kapiláry a uzavírající póry na minerálních podkladech, např. beton a cementové potěry v inte-riérech i exteriérech při nižších teplotách nebo tam, kde je požadováno zkrácení aplikačních časů. Dále je vhodný pro zhotovení stěrek při poměru plnění křemenným pískem 1:0,5 až 1:2.

Vlastnosti a výhody rychle vytvrzující pryskyřice pro základní vrstvy

  • vytvrzování za nízké teploty
  • nízká viskozita
  • lehká aplikace
  • excelentní penetrační schopnost
  • vyplňuje póry a kapiláry v podkladu
  • výborná přilnavost k podkladu

Ke stažení

MasterTop P 617RC: Technický list

pdf (174,54 Kb)