​MasterTop P 660 - Rychlevytvrzující pryskyřice pro základní vrstvy

Popis rychlevytvrzující pryskyřice MasterTop P 660

  • MasterTop P 660 je vysoce reaktivní, vytvrzující za níz-kých teplot, neředěná, dvousložková, nepigmentovaná, nízkoviskózní polyuretanová pryskyřice pro základní vrstvy s rychlým vytvrzováním při pokojové teplotě (20 °C).

Oblast použití rychlevytvrzující pryskyřice MasterTop P 660

  • MasterTop P 660 se používá jako pryskyřice pro základní vrstvy pro systémy MasterTop a MasterSeal zatěsňující kapiláry a uzavírající póry na minerálních pod-kladech, např. beton a cementové potěry, dale na asfalt v interiérech i exteriérech při nižších teplotách nebo tam, kde je požadováno zkrácení aplikačních časů.
  • MasterTop P 660 se používá jen na konstrukce, které mají zbytkovou vlhkost menší než 4 % (pro beton) a není tam riziko vzlínající vlhkosti.

Vlastnosti a výhody rychlevytvrzující pryskyřice MasterTop P 660

  • vytvrzování za nízké teploty
  • nízká viskozita
  • lehká aplikace
  • excelentní penetrační schopnost
  • vyplňuje póry a kapiláry v podkladu
  • výborná přilnavost k podkladu

Ke stažení

MasterTop P 660: Technický list

pdf (211,11 Kb)