​MasterTop TC 428 - 2K-EP bezrozpouštědlový, pigmentovaný krycí nátěr na bázi vodné disperze, difuzně
otevřený

Popis pigmentovaného krycího nátěru

MasterTop TC 428 je bezrozpouštědlový, dvousložkový, pigmentovaný krycí nátěr na bázi epoxidové vodné disperze. Po vytvrzení se saténovým leskem. Na cementem pojených podkladech je difuzně otevřený pro vodní páru.

Oblast použití pigmentovaného krycího nátěru

MasterTop TC 428 se používá jako krycí nátěr podlah i stěn na cementové nebo betonové, ale i na magnezitové nebo anhydridové podklady. V systému MasterTop 1728 a MasterTop 1728 R lze použít pro podlahy v průmyslu, obchodních centrech, občanských a bytových stavbách s lehkým až středním provozem (sklady, dílny, garáže apod.). Uplatnění nachází také pro nátěry suterénních prostorů.

Vlastnosti a výhody pigmentovahého krycího nátěru

  • dobrá adheze na vlhký podklad
  • dobré mechanické vlastnosti
  • téměř bez zápachu při aplikaci
  • dobrá paropropustnost
  • dobrá čistitelnost
  • lehká aplikace
  • pololesklý povrch

Ke stažení

MasterTop TC 428: technický list

pdf (616,83 Kb)

POV-MasterTop TC 428-EN 13813-EN 1504-2-cz

pdf (109,91 Kb)