Sanácia parkovacích plôch hromadnej garáže v objekte hotela Carlton v Bratislave

Komplexná oprava parkovacích plôch prebiehajúca za plnej prevádzky, s výmenou hornej nosnej výstuže zaliatej rýchlotuhnúcimi opravnými maltami, s použitím inhibítora korózie a následnou ochranou povrchu striekanou priamopojazdnou hydroizoláciou MasterSeal M 689 na báze polyurei.

Polymérové makrovlákna do betónu MasterFiber

​Skúška reziduálnych pevností v ťahu pri ohybe dokazuje, že polymérové makrovlákna MasterFiber sú schopné preniesť napätie spôsobené vznikom makrotrhliny tak, že nedôjde k prudkému porušeniu konštrukcie.

Podlahové systémy pre parkoviská na báze polyuretánu a 100 % polyurei

Použitie elastických priamopojazdných podlahových systémov MasterTop a MasterSeal 6689 na ochranu a hydroizoláciu parkoviska nákupného centra. Použité systémy sú odolné proti opotrebovaniu, poveternostným vplyvom a chemickým látkam, vrátane prekleňovania trhlín 2,5 mm. 

Realizácia sanácie podzemných garáží

​Ukážka z realizácie sanácie podzemných garáží obchodno-administratívneho centra systémom MasterSeal Traffic 6689 - strojom striekanej polyurea membrány.

Ucrete Destruction Challenge

​Podlahové systémy Ucrete nie sú určené len na aplikácie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, kde sa vyžadujú tie najvyššie hygienické štandardy, ale zvládnu aj najťažšie priemyselné zaťaženia. V tomto videu sa môžete samy presvedčiť aká je podlaha Ucrete odolná. Nie sú použité žiadne špeciálne efekty, žiadne triky, len brutálna sila. Vitajte pri výzve ničenia podlahy Ucrete!