Referencie

 

V tejto sekcii nájdete prehľad referencií v Slovenskej a Českej republike.

Betónový most Žďár nad Sázavou

Trojpólový most spájajúci jednotlivé mestské časti

Prečítajte si viac...

Malá vodná elektráreň Litoměřice

Betonáž savky, bez hutnenia, s dokonalým povrchom

Prečítajte si viac...

Parkovací dom České Budejovice

Ukladanie prevzdušnených betónov počas doby až 180 minút

Prečítajte si viac...

Čerpacia stanica KOLOC oil, Kařez

Zvýšenie odolnosti betónu v exponovaných miestach

Prečítajte si viac...

​Nové vývojové centrum ŠKODA AUTO a.s.

Predpäté väzníky zo samozhutniteľného betónu

Prečítajte si viac...