Fasádne panely

Prefabrikované fasádne panely

Prehľad projektu:

Čiastočné nahradenie konvenčnej výstuže

 • Pôvodné riešenie:
  Oceľová výstuž: 82,80 kg/kus (2 oceľové siete 20×20 Ø 5 mm)
  Moment únosnosti: 6,1 kNm/m

 • Alternatívne riešenie:
  Oceľová výstuž: 40,88 kg/kus (1 oceľová sieť 20×20 Ø 5 mm)
  MasterFiber 249: 4 kg/m3 PP vlakien
  Moment únosnosti: 6,5 kNm/m

Podrobnejšie informácie o projekte