​Diaľnica D1, tunel Žilina

Výstavba tunela – primárne a sekundárne ostenie

Prehľad faktov o projekte

 • Množstvo striekaného betónu celkom: cca 54 000 m3
 • Množstvo liateho betónu celkom: cca 37 400 m3
 • Striekaný aj liaty betón bol dodaný na stavbu takmer bez straty konzistencie, v požadovaných hodnotách.
 • Priemerná pevnosť v tlaku striekaného betónu bola po 28 dňoch 45 MPa.
 • Pevnosť v tlaku liatych betónov po 28 dňoch bola v rozmedzí 40 až 50 MPa, priesak tlakovej vody do 25 mm a odolnosť proti CHRL do 260 g/m2.
 • Použité produkty:
  MasterGlenium SKY 504
  MasterRoc SA 183
  MasterRoc HCA 20
  MasterGlenium SKY 641
  MasterAir 178
  MasterKure 220 WB
  MasterFinish RL 98
  MasterRoc MP 358 GS
  MasterRoc MP 367 Foam
  MasterProtect 142

Podrobnejšie informácie o projekte