​Diaľnica D1, tunel Ovčiarsko

Výstavba tunela – primárne a sekundárne ostenie

Prehľad faktov o projekte

 • Množstvo striekaného betónu celkom: cca 83 000 m3
 • Množstvo liateho betónu celkom: cca 101 000 m3
 • Striekaný i liaty betón bol dodaný na stavbu takmer bez straty konzistencie, v požadovaných hodnotách.
 • Priemerná pevnosť v tlaku striekaného betónu bola po 28 dňoch 50 MPa.
 • Pevnosť v tlaku liatych betónov po 28 dňoch bola v rozmedzí 40 až 55 MPa, priesak tlakovou vodou do 25 mm a odolnosť proti CHRL do 230 g/m2.
 • Použité produkty:
  MasterGlenium SKY 504
  MasterRoc SA 183
  MasterRoc HCA 20
  MasterGlenium SKY 641
  MasterAir 178
  MasterKure 220 WB
  MasterFinish RL 310
  MasterRoc LUB 1
  MasterRoc TIX 20
  MasterProtect 142
  MasterEmaco N 5100 FC

Podrobnejšie informácie o projekte