​Diaľnica D3, tunel Považský Chlmec

Výstavba tunela – primárne ostenie

Prehľad faktov o projekte

 • Množstvo striekaného betónu celkom: cca 37 000 m3
 • Striekaný betón bol dodaný na stavbu takmer bez straty konzistencie, v požadovaných hodnotách.
 • Priemerná pevnosť v tlaku striekaného betónu bola po 28 dňoch 50 MPa.
 • Použité produkty:
  MasterGlenium SKY 504
  MasterRoc SA 183
  MasterRoc SA 193
  MasterRoc HCA 20
  MasterKure 220 WB
  MasterFinish RL 310
  MasterProtect 142

Podrobnejšie informácie o projekte