Diaľnica D3, tunel Svrčinovec

Výstavba tunela – primárne a sekundárne ostenie

Prehľad faktov o projekte

 • Množstvo striekaného betónu celkom: cca 13 000 m3
 • Množstvo liateho betónu celkom: cca 5 000 m3
 • Striekaný i liaty betón bol dodaný na stavbu takmer bez straty konzistencie, v požadovaných hodnotách.
 • Priemerná pevnosť v tlaku striekaného betónu bola po 28 dňoch 50 MPa.
 • Pevnosť v tlaku liatych betónov po 28 dňoch bola v rozmedzí 40 až 50 MPa, priesak tlakovou vodou do 25 mm a odolnosť proti CHRL do 150 g/m2.
 • Použité produkty:
  MasterGlenium SKY 504
  MasterRoc SA 183
  MasterRoc HCA 20
  MasterGlenium SKY 641
  MasterAir 178
  MasterKure 220 WB
  MasterFiber 151
  MasterProtect 142

Podrobnejšie informácie o projekte​