​Vodné dielo Labská Špindlerův Mlýn

Oprava vodného diela - rekonštrukcia spodných výpustí

Prehľad projektu:

  • Množstvo betónu celkom: 100 m3
  • Betón triedy: C 30/37 XC4 Dmax 8 mm
  • Betonáž pod vodou
  • Použité produkty:
    MasterGlenium SKY 624 - 0,5 tony
    MasterSure 900 - 0,5 tony
    MasterMatrix UW 420 - 400 kg

Podrobnejšie informácie o projekte