• Filtrovať podľa
Zmazať filtre a vyhľadávanie
20.9.2019

Certifikát MasterLife WP 1000, MasterLife WP 1200

 • pdf, 382,39 Kb
4.9.2019

VoP MasterSuna SBS 6040

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 pre výrobok ... MasterSuna SBS 6040 č. 30741788 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: EN 934-2: T3.1/3.2 2. Typ, číslo ...

 • pdf, 176,47 Kb
4.9.2019

Technický list MasterSuna SBS 6040

MasterSuna SBS 6040 Superplastifikačná prísada na báze polykarboxylátéteru pre striekané betóny, na výrobu mäkkých až veľmi tekutých betónov ... Je vyvinutá tak, aby umožnila výrobu ...

 • pdf, 88,06 Kb
4.9.2019

VoP MasterSure 965

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 pre výrobok ... MasterSure 965 č. 30741744 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: EN 934-2: T2 2. Typ, číslo výrobnej ...

 • pdf, 167,16 Kb
4.9.2019

Technický list MasterSure 965

MasterSure 965 Prísada tretej generácie, umožňujúca zachovanie konzistencie betónovej zmesi s recyklovaným kamenivom, na báze polykarboxylátéteru ... MasterSure 965 sa používa len pre ...

 • pdf, 88,92 Kb
21.8.2019

Technický list MasterEmaco S 1130 PG

MasterEmaco S 1130 PGstrana 1 zo 4Liata, rýchlotuhnúca, reodynamická malta na opravy betónových konštrukcií s nosnou funkciou v hrúbkach vrstvy 3 až 50 mm. Vysokovýkonná a ...

 • pdf, 228,70 Kb
19.8.2019

VoP MasterGlenium SKY 980

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 pre výrobok ... MasterGlenium SKY 980 č. 30741688 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: EN 934-2: T3.1/3.2 2. Typ ...

 • pdf, 177,99 Kb
19.8.2019

Technický list MasterSure 900

MasterSure 900 Prísada tretej generácie, umožňujúca zachovanie konzistencie, na báze polykarboxylátéteru ... Prísada zodpovedá norme pre prísady STN EN 934-2.strana 1 z 2 Použitie ...

 • pdf, 94,12 Kb
19.8.2019

VoP MasterSure 900

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 pre výrobok ... MasterSure 900 č. 30741424 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: EN 934-2: T2 2. Typ, číslo výrobnej ...

 • pdf, 166,62 Kb
29.7.2019

Technický list MasterEmaco P 5000AP

MasterEmaco P 5000 AP Jednozložkový ochranný náter na cementovej báze, viacúčelový na ochranu betonárskej ocele a ako spojovací mostíkstrana 1 zo 4 PoPis výrobku MasterEmaco ...

 • pdf, 103,13 Kb
29.7.2019

VoP MasterEmaco P 5000 AP

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov ... V súlade s 5.3 (EN 15047 ... Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov ... Podpísal(-a) za a v mene ...

 • pdf, 128,88 Kb
18.7.2019

Technický list MasterProtect 8500 CI

MasterProtect 8500 CI Inhibítor korózie pôsobiaci v dvoch fázachstrana 1 zo 4 PoPis Produktu MasterProtect 8500 CI je jednozložková nízkoviskózna číra tekutina pripravená na ...

 • pdf, 112,46 Kb
18.7.2019

VoP MasterProtect 8500 CI

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ... MasterProtect 8500 CI (č. 850001) 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku ... Systém pre stanovenie a overovanie nemennosti ...

 • pdf, 209,01 Kb
17.7.2019

VoP MasterTop 1728 R

BASF Schweiz AG www.master-builders-solutions.basf.com strana 1 / 3 ... v súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ... v znení Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014 ...

 • pdf, 193,73 Kb
17.7.2019

VoP MasterTop 1327-20db

BASF Construction Chemicals Europe AG strana 1 / 2 ... v súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ... v znení Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014 ...

 • pdf, 179,43 Kb
17.7.2019

VoP MasterTop 1327-16dB

BASF Construction Chemicals Europe AG strana 1 / 2 ... v súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ... v znení Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014 ...

 • pdf, 178,21 Kb
16.7.2019

VoP MasterTop 1326 R

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ... pre produkt “MasterTop 1326 R” č. 132604 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: EN 13813: 2002: SR-B1,5-AR1-IR4 2. Typ ...

 • pdf, 111,24 Kb
16.7.2019

VoP MasterTop 1325 R

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ... pre systém “MasterTop 1325 R” č. 132503 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: EN 13813: 2002: SR-B1,5-AR1-IR4 2. Typ ...

 • pdf, 111,67 Kb
15.7.2019

VoP MasterFlow 648

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov ... V súlade s 5.3 (EN 1504-6 ... Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov ... Podpísal(-a) za a v mene ...

 • pdf, 130,50 Kb
12.7.2019

VoP MasterFiber 245 SPA

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 v znení Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014 ... Systém posudzovania a overovania podstatných vlastnosti ...

 • pdf, 561,70 Kb
1 až 20 z 489 výsledkov