• Filtrovať podľa
Zmazať filtre a vyhľadávanie
18.9.2018

Technický list MasterRoc LUB 1

MasterRoc LUB 1 Pomocník na zlepšenie čerpania pre čerpadlá betónu strana 1 z 2 Použitie MasterRoc LUB 1 sa používa pri čerpaní betónu na zníženie trenia medzi betónom a stenou ...

 • pdf, 129,29 Kb
13.9.2018

VoP MasterTop BC 372ESD - systém MasterTop 1273 ESD

BASF Construction Chemicals Europe AG Page 1 / 2 ... V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 v znení Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014 ...

 • pdf, 109,43 Kb
13.9.2018

VoP MasterTop P 617 - systém MasterTop 1273 ESD

BASF Construction Chemicals Europe AG Page 1 / 2 ... V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 v znení Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014 ...

 • pdf, 109,89 Kb
13.9.2018

VoP MasterTop P 621 - systém MasterTop 1273 ESD

BASF Construction Chemicals Europe AG Page 1 / 2 ... V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 v znení Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014 ...

 • pdf, 92,96 Kb
13.9.2018

VoP MasterTop P 687WAS - systém MasterTop 1273 ESD

BASF Construction Chemicals Europe AG Page 1 / 2 ... V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 v znení Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014 ...

 • pdf, 109,44 Kb
13.9.2018

VoP MasterTop 1273 ESD

BASF Construction Chemicals Europe AG Page 1 / 2 Vyhlásenie o parametroch V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 v znení Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č ...

 • pdf, 302,88 Kb
24.8.2018

VoP MasterLife WP 1000

Vyhlásenie o parametroch Č. IT0326/01 MasterLife WP 1000 ... Korozívne vlastnosti: Obsahuje iba zložky uvedené v EN 934-1:2008 príloha A.1 ... Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode ...

 • pdf, 98,28 Kb
21.8.2018

Technický list Master X-Seed 100

Master X-Seed 100 Jedinečná prísada urýchľujúca tvrdnutie cementových materiálov – základná zložka konceptu Crystal Speed Hardening TMstrana 1 z 2 PoPis výrobku Master X-Seed 100 ...

 • pdf, 110,59 Kb
25.7.2018

Betónové schodisko s rozptýlenou výstužou

Prefabrikovaný dielec obsahuje značné množstvo oceľovej výstuže a vzhľadom na tvar dielca je práca na výrobu a uloženie výstuže časovo náročná ... s r. o., Divízia Stavebné hmoty Na ...

 • pdf, 705,28 Kb
12.7.2018

VoP MasterRoc SA 193

V súlade s prílohou III k Nariadeniu ... Prísada do striekaného betónu urýchľujúca tuhnutie ... obsahuje iba zložky uvedené v EN 934-1:2008, príloha A.1 ... po 28 dňoch: skúšobná zmes ≥ 75 ...

 • pdf, 84,67 Kb
12.7.2018

VoP MasterGlenium SKY 504

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 (Nariadenie o stavebných výrobkoch) pre produkt MasterGlenium SKY 504 č. 30601322 1 ...

 • pdf, 134,44 Kb
12.7.2018

VoP MasterSeal TC 268 - systém MasterSeal Traffic 2263

BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str.372 D-26123 Oldenburg Tel : +49 441 3402 251 www.master-builders-solutions.basf.de ... V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 v ...

 • pdf, 106,78 Kb
12.7.2018

VoP MasterTop P 617 RC - systém MasterSeal Traffic 2272

BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str.372 D-26123 Oldenburg Tel : +49 441 3402 251 www.master-builders-solutions.basf.de ... V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 v ...

 • pdf, 105,74 Kb
12.7.2018

VoP MasterProtect 8000 CI

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ... MasterProtect 8000 CI (DE0254/01) 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku ... Hydrofobizačný prípravok na ochranu betónu na ...

 • pdf, 113,61 Kb
6.6.2018

VoP MasterAir 178

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244, 537 01 Chrudim Strana 1 z 2 ... V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ...

 • pdf, 118,92 Kb
6.6.2018

VoP MasterPozzolith 90

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Strana 1 z 2 K Májovu 1244, 537 01 Chrudim ... V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ... Po 17 a 28 dňoch: Skúšobná ...

 • pdf, 122,39 Kb
6.6.2018

VoP MasterRheobuild 1026

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Strana 1 z 3 K Májovu 1244, 537 01 Chrudim VYHLÁSENIE O PARAMETROCH V ...

 • pdf, 420,06 Kb
6.6.2018

VoP MasterGlenium 110

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K májovu 1244, 537 01 Chrudim Strana 1 z 3 ... EN 934-2: T3.1/3.2 2 ...

 • pdf, 424,00 Kb
29.5.2018

VoP MasterEmaco S 145 PG

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ... MasterEmaco S 145 PG 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku ... obal výrobku 3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré ...

 • pdf, 110,31 Kb
29.5.2018

Technický list MasterEmaco S 145 PG

MasterEmaco S 145 PG Tekutá, čerpateľná opravná malta, pripravená na použitiestrana 1 z 3 popis výrobku MasterEmaco S 145 PG je špeciálne pripravená, tekutá a čerpateľná ...

 • pdf, 114,40 Kb
81 až 100 z 487 výsledkov