Medzerovitý betón


 

Medzerovitý betón obsahuje malý podiel jemnozrnných zložiek a veľký podiel medzier, neuzavretých pórov. Tento priepustný betón je zmesou  cementu, hrubého kameniva, vody, prímesí a prísad do betónu. Pórovitá štruktúra medzerovitého betónu umožňuje jednoduché pretečenie vody a priechod vzduchu vyrobenou konštrukciou.

 

Výhody medzerovitého betónu

Hlavnou výhodou medzerovitého betónu je to, že prepúšťa vodu zhotovenou konštrukciou pri zachovaní navrhnutých mechanických vlastností konštrukcie.

Plošnú konštrukciu z medzerovitého betónu je možné použiť ako alternatívu k zložitým odvodňovacím systémom na zadržanie zrážkovej vody. Zrážková voda ľahko pretečie konštrukciou z medzerovitého betónu, môže lepšie vsiaknuť do spodných vrstiev konštrukcie, prejsť podložím a obnovovať zásoby spodných vôd. Tým sa zabráni lokálnym problémom s prívalom zrážkovej vody zo spevnených nepriepustných plôch do kanalizácie a lokálnym zátopám. Zrážková voda sa tak lepšie zadrží a zostane v krajine.

 

Systém Master Builders Solutions spoločnosti BASF pre medzerovité betóny:

Na riešenie projektov súvisiacich s výrobou a aplikáciou medzerovitého betónu vyvinula spoločnosť BASF pod značkou Master Builders Solutions systém prísad pre výrobcov a spracovateľov betónu. Tento systém zahŕňa plastifikačné prísady  MasterGlenium alebo MasterCast, prísady regulujúce hydratáciu betónu MasterSet, prísady upravujúce viskozitu zmesi MasterMatrix prevzdušňujúce prísady MasterAir, prostriedky na ošetrenie debnenia a strojov MasterFinish.

 

Použitie medzerovitého betónu:

  • Parkoviská
  • Príjazdové cesty
  • Chodníky, cesty pre peších
  • Krajnice pozemných komunikácií
  • Drenážne vrstvy pozemných a mostných stavieb
  • Iné plochy s občasnou prevádzkou