Technológie zasýpania


Zásypové technológie, ktoré zvyšujú efektivitu banských operácií

MasterRoc, rad banských zásypových technológií, bol navrhnutý tak, aby poskytoval optimálnu rovnováhu medzi vysokou začiatočnou a dlhodobo udržateľnou pevnosťou, pričom zaisťuje stálosť tvaru po umiestnení a spĺňa (presahuje) požiadavky prevedenia výplne.

Rad zásypových prísad spoločnosti BASF sa delí do troch produktových kategórií, ktoré zahŕňajú prísady na úpravu reologických vlastností, prísady na reguláciu hydratácie a prísady predlžujúce životnosť. Môžu sa používať samostatne alebo kombinovať na dosiahnutie dlhšej životnosti zásypu.

Zatlačili sme do úzadia tradičné fyzikálne limity a nahradili ich našimi inovatívnymi technológiami, ako sú napríklad prísady na reguláciu hydratácie, prísady na zníženie množstva vody, superplastifikátory, prísady upravujúce viskozitu (VMA) a mnohé ďalšie. Podľa požiadaviek našich zákazníkov dokážeme regulovať a dosiahnuť spomalenie, zrýchlenie, reguláciu reologických vlastností, úpravu viskozity, vieme znížiť napätie v tlaku a tlak pri čerpaní. Ďalej môžeme stabilizovať drobný materiál vo výplni a znížiť vytláčanie asfaltu, oddeľovanie a pórovitosť, zlepšiť vývoj pevnosti a optimalizovať obsah spojiva.