Zámečník Michal

Manažér pre podzemné stavby

Čerňanský Richard

Obchodný riaditeľ

Vrábel Miroslav

Odborno-technický poradca

Vrba Pavol

​Odborno-technický poradca

Franček Michal

Odborno-technický poradca

Holbus Miroslav

Odborno-technický poradca

Vajner Leoš

​Odborno-technický poradca

Trefil Vladislav

Obchodný riaditeľ

Stephan de Maria

Communication Global

Tim Foerschler

Communication Europe

1 až 13 z 13 výsledkov