Vrábel Miroslav

Odborno-technický poradca - Priemyselné a dekoratívne podlahy, parkoviská, strechy

Odbory pôsobnosti

Fukcie/Aplikácie: Priemyselné a dekoratívne podlahy Značky: MasterTop, MasterSeal

Regióny

Trnavský, Bratislavský