Trefil Vladislav

Obchodný riaditeľ - ​Prísady do betónov

Odbory pôsobnosti

Fukcie/Aplikácie: Zasýpanie, Spevnenie hornín, Primárne ostenie, Výroba betónu, TBM operácie

Regióny

Slovakia