Zámečník Michal

Manažér pre podzemné stavby - ​Prísady do betónov

Odbory pôsobnosti

Fukcie/Aplikácie: Spevnenie hornín, Primárne ostenie, Zasýpanie, TBM operácie Značky: MasterRoc

Regióny

Bratislavský, Prešovský, Košický, Banskobystrický, Nitrianský, Žilinský, Trenčianský, Trnavský