MasterAir 178

Prevzdušňujúca prísada pre prefa výrobu a transportbetóny, pre výrobu trvanlivého betónu (EN 206-1). Prísada zodpovedá norme EN 934-2: T5.


Použitie

MasterAir 178, tekutá prevzdušňujúca prísada na syntetickej báze určená na výrobu betónov s vysokou odolnosťou proti účinkom vody, mrazu a chemických rozmrazovacích látok.

Pôsobenie

MasterAir 178 vytvára v betóne štruktúru mikropórov a znižuje povrchové napätie zámesovej vody počas miešania. Tým sa umožní dobré splastifikovanie a zlepší sa súdržnosť zmesi.

MasterAir 178 nemá vplyv na proces tuhnutia cementu. Rovnomernosťou plastičnosti v betónovej zmesi dosiahneme homogénnu spracovateľnosť.

Požadované hodnoty priemeru pórov a množstva vzduchu v betóne sú preukázané aj na zmesiach s kombináciou plastifikačnej a superplastifikačnej prísady. Protokoly sú k dispozícii na vyžiadanie.Na stiahnutie

Technický list MasterAir 178

pdf (88,42 Kb)

VoP MasterAir 178

pdf (241,77 Kb)