MasterAir 178

Prevzdušňujúca prísada pre prefa výrobu a transportbetóny, pre výrobu trvanlivého betónu (EN 206-1). Prísada zodpovedá norme EN 934-2: T5.


Použitie

MasterAir 178, tekutá prevzdušňujúca prísada na syntetickej báze určená na výrobu betónov s vysokou odolnosťou proti účinkom vody, mrazu a chemických rozmrazovacích látok.

Pôsobenie

MasterAir 178 vytvára v betóne štruktúru mikropórov a znižuje povrchové napätie zámesovej vody počas miešania. Tým sa umožní dobré splastifikovanie a zlepší sa súdržnosť zmesi.

MasterAir 178 nemá vplyv na proces tuhnutia cementu. Rovnomernosťou plastičnosti v betónovej zmesi dosiahneme homogénnu spracovateľnosť.

Požadované hodnoty priemeru pórov a množstva vzduchu v betóne sú preukázané aj na zmesiach s kombináciou plastifikačnej a superplastifikačnej prísady. Protokoly sú k dispozícii na vyžiadanie.Na stiahnutie

Technický list MasterAir 178

pdf (88,42 Kb)

Tunel Ovčiarsko

pdf (123,75 Kb)

Tunel Poľana

pdf (122,03 Kb)

Tunel Svrčinovec

pdf (117,26 Kb)

Tunel Žilina

pdf (125,28 Kb)