MasterBrace - kompozitné zosilňujúce systémy


Ako funguje systém MasterBrace?

MasterBrace je inovatívny systém na opravy a zosilňovanie na báze polymérových kompozitov vystužených vláknami,  ktorý dodáva konštrukčným prvkom dodatočnú stabilitu. Používa sa priamo na časti, kde je potrebné zlepšiť únosnosť a kde je požadované zvýšenie pevnosti. MasterBrace je aj súčasťou lepidiel na konštrukčné opravy pri rekonštrukcii segmentových mostov a konštrukcií.

Prečo je zosilňujúci systém MasterBrace jedinečným riešením?

Systém MasterBrace sa dodáva s kompletnou systémovou podporou, ktorú zabezpečujú odborníci na technológiu Master Builders Solutions spoločnosti BASF. Vďaka nášmu obetavému tímu projektantov a technikov poskytuje kompozitný zosilňujúci systém MasterBrace  úspešnú inštaláciu so špecifikáciou a projektovou podporou, školením dodávateľov a skúškami na mieste.

MasterBrace je určený na použitie všade tam, kde je potrebné dodatočné spevnenie a zosilnenie:

  • Zvýšenie nosnosti betónových a murovaných konštrukcií.
  • Obnovenie nosnosti betónových konštrukcií pri zhoršení ich kvality.
  • Opravy projektových alebo stavebných chýb.
  • Zväčšenie budov nebo konstrukcí.
  • Prípady vylepšenia seizmických podmienok alebo poškodenia vplyvom nárazu.

MasterBrace ADH 4000

Vysokopevnostné epoxidové lepidlo na konštrukčné lepenie stavebných materiálov

Na stiahnutie

MBS Katalóg produktov

pdf (5,08 Mb)