MasterColor 100 - práškové pigmenty na báze minerálnych oxidov na výrobu produktov na cementovej báze

Popis práškových pigmentov MasterColor 100

MasterColor 100 je rad práškových pigmentov na báze minerálnych oxidov určených na spracovanie a výrobu produktov na cementovej báze.

Kde všade je možné práškové pigmenty MasterColor 100 použiť?

Rad MasterColor 100 je možné použiť pre transportbetón, prefabrikáty a na výrobu betónových výrobkov zo zavlhnutého betónu. V súlade s STN EN 12878.

MasterColor 100 je možné použiť na:

  • Dlažby a mestské alebo súkromné priestory (pešie zóny, námestia, parkovacie plochy, chodníky, vonkajšie schodiská, vonkajšie dlažby, nájazdy do garáží atď.)
  • Výrobu produktov pre záhradníctva a mestský mobiliár s viditeľným kamenivom
  • Fasádne plochy a pod.

Na stiahnutie

Technický list MasterColor 100

pdf (123,51 Kb)