​MasterEmaco S 1130 PG - rýchlotuhnúca malta na opravy betónových konštrukcií s nosnou funkciou

Popis a hlavné oblasti aplikácie malty na opravy betónových konštrukcií MasterEmaco S 1130

MasterEmaco S 1130 PG je samonivelizačná, rýchlotuhnúca, vysokovýkonná cementová malta na opravy betónových konštrukcií s nosnou funkciou. MasterEmaco S 1130 PG sa môže aplikovať v reoplastickej alebo reodynamickej konzistencii v závislosti od množstva zámesovej vody podľa typu aplikácie (napríklad aplikácie na šikmých plochách). Inovatívna PWS technológia vytvára akýsi "interný zásobník vody" s pomalým uvoľňovaním, ktorý umožňuje lepšie vyzrievanie, rapídne redukuje sklon k tvorbe trhlín a umožňuje aplikáciu dokonca aj na obzvlášť nasiakavých podkladoch.

Vďaka novému zloženiu poskytuje MasterEmaco S 1130 PG ochrannú bariéru pre výstuž, čím zaisťuje vysokú trvanlivosť opravy aj bez pasivácie (pre aplikácie s hrúbkou väčšou ako 10 mm).

Malta MasterEmaco S 1130 PG bola navrhnutá na čo najväčšie zjednodušenie prípravy podkladu, aplikácie a dokončovacej fázy pri garancii extrémne vysokej trvanlivosti opravy. Používa sa pri opravách v hrúbkach vrstvy od 3 do 50 mm, bez potreby vystuženia elektricky zváranou sieťkou. Malta MasterEmaco S 1130 PG umožňuje rýchly nárast odolnosti a tým skoré opätovné uvedenie betónovej konštrukcie do prevádzky.

Typické aplikácie sú nasledujúce:

 • opravy a/alebo zosilnenie stĺpov, pilierov, nosníkov v privátnej, priemyselnej a komerčnej sfére, kde sa vyžaduje rýchle odstránenie a/alebo rýchle opätovné uvedenie do prevádzky;
 • rýchle opravy betónových podláh Malta MasterEmaco S 1130 PG sa môže aplikovať v exteriéroch aj interiéroch, v suchom aj vlhkom prostredí.

Vlastnosti malty na opravy betónových konštrukcií MasterEmaco S 1130

 • inovatívnosť: vďaka PWS technológii sa získali významné benefity ako sú:
  - aplikácia aj na obzvlášť nasiakavé podklady;
  - vyššia výdatnosť produktu, čo znamená nižšie náklady na opravy;
  - výrazná redukcia tendencie k tvorbe trhlín vďaka zásobe vody, ktorá zaisťuje akési vnútorné vyzrievanie;
  - zlepšená hydratácia malty
 • odolnosť proti popraskaniu v plastickej fáze: na boj proti tvorbe mikrotrhlín počas plastickej fázy, obsahuje MasterEmaco S 1130 PG polyakrylonitrilové (PAN) vlákna;
 • odolnosť proti prostriedkom agresívnym voči životnému prostrediu: vďaka špeciálnemu zloženiu a povahe komponentov neprepúšťa malta MasterEmaco S 1130 PG vodu, látky agresívne voči životnému prostrediu ako sú chloridy a sírany a nepodlieha karbonatizácii ani degradácii vplyvom zmrazovacích a rozmrazovacích cyklov;
 • bez segregácie a odlučovania vody pri garancii veľmi vysokej tekutosti a bez potreby vibrovať materiál.Na stiahnutie

Technický list MasterEmaco S 1130 PG

pdf (228,70 Kb)