MasterFiber - riešenia pre alternatívne vystuženie


Ako MasterFiber funguje?

Vysokokvalitné vlákna MasterFiber sú určené na obmedzenie zmrašťovania betónov a mált, zvýšenie lomovej húževnatosti, ochrane betónu pri požiari.

Prečo je MasterFiber jedinečným riešením?

Tieto vlákna dodávajú betónom vynikajúce stužujúce vlastnosti. Výsledkom je obmedzenie vzniku zmrašťovacích  trhlín a predĺžená životnosť betónov.

Voľba správneho dodávateľa prímesí je pre úspech zásadná

V rámci produktového radu MasterFiber je k dispozícii aj technická podpora tímu Master Builders Solutions spoločnosti BASF.

Našich zákazníkov počúvame a úzko s nimi spolupracujeme, a preto sme schopní uvádzať na trh nové a veľmi zaujímavé produkty a vyvíjať špecifické riešenia pre najefektívnejšiu a najúspornejšiu výrobu betónu.