MasterFinish DF 880

Prostriedok proti vytváraniu dutín a lunkrov, na výrobu betónov s najvyššími požiadavkami na pohľadovú kvalitu

 

Oblasť použitia

MasterFinish DF 880 sa používa na výrobu kvalitatívne vysokohodnotných pohľadových betónov s požiadavkou na rozsiahlu bezdutinovú plochu. Je vhodný obzvlášť na bezpórový samozhutňujúci betón (SCC).

Zavedenie umelých vzduchových pórov nie je pri použití MasterFinish DF 880 možné.

Účinnosť

MasterFinish DF 880 je vysoko účinný odpeňovač, ktorý redukuje vzduchové bubliny pri výrobnom procese betónov. Dodatočne podporuje odbúravanie pórov vzniknutých pri výrobe a zostávajúcich pri zhutňovaní. Tým sa dosahuje značná redukcia tvorby dutín na povrchu betónovej plochy.

Na stiahnutie

Technický list MasterFinish DF 880

pdf (87,16 Kb)

VoZ MasterFinish DF 880

pdf (141,86 Kb)