MasterFlow 4800

Extrémne pevná zálievková malta s metalickým plnivom na presné zalievanie

Popis a rozsah použitia zálievkovej malty s metalickým plnivom MasterFlow 4800

MasterFlow 4800 je jednozložková cementová, nezmrašťujúca sa, vysokopevnostná zálievková hmota s metalickým plnivom. Má veľmi vysokú počiatočnú aj konečnú pevnosť.
Po zmiešaní s vodou vznikne malta s tekutou konzistenciou, ktorá sa dá jednoducho aplikovať ručne alebo strojom. MasterFlow 4800 sa aplikuje v hrúbkach 20 mm až 150 mm.

MasterFlow 4800 je určená na použitie pri inštalácii a fixácii nasledujúcich zariadení:

 • priemyselných turbín, generátorov a kompresorov
 • valcovacích, lisovacích, šrotovacích, ťahacích a dokončovacích strojov
 • kovacích kladív
 • koľajových dráh, dráh žeriavov
 • podkladových dosiek papierenských strojov
 • mostných ložísk
 • strojov a zariadení, ktoré vyžadujú extrémne pevnú podporu.

Vlastnosti zálievkovej malty s metalickým plnivom MasterFlow 4800

 • Spĺňa podmienky normy EN 1504-6.
 • Prispieva k trvalo udržateľnej výstavbe a LEED kreditom.
 • Zloženie s metalickým plnivom zabezpečuje vysokú odolnosť proti nárazom a pevnosť voči dynamickému zaťaženiu.
 • Veľmi vysoká počiatočná pevnosť skracuje dobu uvedenia zariadenia do prevádzky.
 • Extrémne vysoké konečné pevnosti umožňujú veľmi vysoké tlakové zaťaženie.
 • Poskytuje riešenie pre rôzne aplikácie v širokom rozsahu aplikačných hrúbok: 20 – 150 mm.
 • Vytvrdzuje bez “krvácania” (segregácie), sadania a zmraštovania.
 • Môže sa aplikovať pri teplotách až do +2 °C pri dodržaní stanovených podmienok.
 • Zálievka je určená na použitie tam, kde sa očakáva tepelná rozťažnosť strojov a zariadení a ostatné vplyvy ohrievania/ochladzovania a zvlhčovania/vysychania.
 • Vysoká tekutosť pre úplné zhutnenie aj na miestach s hustou oceľovou výstužou.
 • Aplikácia ručne alebo strojom.
 • Vysoká trvanlivosť vďaka veľmi nízkemu zmrašťovaniu.
 • Vynikajúca odolnosť proti cyklom mrznutia a rozmrazovania.
 • Veľmi malá priepustnosť vody a chloridov.​

Na stiahnutie

Technický list MasterFlow 4800

pdf (178,01 Kb)