MasterGlenium – superplastifikátory do betónových zmesí

 

Ako fungujú superplastifikátory MasterGlenium?

Ponuka produktov MasterGlenium spoločnosti BASF pozostáva z novej generácie superplastifikátorov - prísad významne znižujúcich množstvo zámesovej vody v betóne, ktoré sú špeciálne určené na aplikácie, kde sa vyžaduje udržanie konzistencie betónu, vysoká počiatočná a konečná pevnosť a trvanlivosť betónu.

Betónové zmesi obsahujúce suerplastifikátory MasterGlenium môžu byť optimalizované na dodanie na vzdialené stavby a na použitie v horúcich a chladných klimatických podmienkach.

Prečo je MasterGlenium unikátnym riešením na výrobu betónu?

Bezkonkurenčná technológia a univerzálnosť prísad do betónu MasterGlenium vyniká v oblastiach, kde je požadovaná vysoká kvalita a výkonnosť, ako sú vysokopevnostný betón, čerpanie betónu, samozhutňujúci betón, betóny s nízkou priepustnosťou a nasiakavosťou vody, betóny s malým zmrašťovaním. Táto technológia poskytuje betónom vynikajúce parametre ako v čerstvom, tak aj vo vytvrdnutom stave, spolu s atraktívnym vzhľadom povrchu.

Vďaka najnovšej generácii technológie polymérov umožňuje rad prísad MasterGlenium mnohé riešenia prispôsobené na mieru. Tento široký rozsah riešení poskytuje bezkonkurenčný priestor pre výrobcov betónov pri plnení požiadaviek na kvalitu a vykonávanie betonárskych prác.

Produkty MasterGlenium

MasterGlenium

MasterGlenium ACE

MasterGlenium SKY

Súvisiace referencie

Vysokotekutý betón

Vysokotekutý betón triedy F6 pri zhotovení podlahovej dosky administratívnej budovy v Ludwigshafene

Ďalšie videá