MasterGlenium 803 PAV

Superplastifikačná prísada novej generácie do podlahových betónov, vyvinutá na zlepšenie reológie zmesí. Odporúča sa pri betonážach v zimných podmienkach.

 

Popis výrobku

 • MasterGlenium 803 PAV je superplastifikačná prísada novej generácie, vyvinutá špeciálne na realizáciu betónových podláh, ktorá vďaka chemickému pôsobeniu nových, špeciálne navrhnutých disperzných polymérov zlepšuje a optimalizuje reológiu zmesí, ktoré sa stávajú menej viskóznymi aj v betónoch s nízkym vodným súčiniteľom.
 • Mechanizmus pôsobenia MasterGlenium 803 PAV spočíva v kombinácii niekoľkých javov: silná elektrostatická a stérická disperzná schopnosť nových polymérov a urýchlenie hydratačnej reakcie so skrátením dôb tuhnutia.
 • MasterGlenium 803 PAV sa odporúča na zlepšenie betónových zmesí, pri ktorých sa vyskytujú problémy spojené s kvalitou a dostupnosťou jemných pieskov, kde zlepšuje reológiu zmesí a znižuje ich viskozitu.
 • MasterGlenium 803 PAV sa odporúča pri betonážach v zimných podmienkach.

Výhody

 • MasterGlenium 803 PAV reaguje na požiadavky trhu v oblasti podlahových betónov, pričom uspokojuje potreby tak výrobcov hotových betónových zmesí, ako aj podlahárov.
 • Špeciálny mechanizmus pôsobenia MasterGlenium 803 PAV umožňuje prípravu betónov, ktoré majú nasledujúce technické a ekonomické výhody:
  - zníženie vodného súčiniteľa a viskozity betónu
  - zvýšená spracovateľnosť
  - zvýšenie homogénnosti zmesi
  - skrátenie spracovania betónu
  - uľahčenie konečných úprav podlahy

Na stiahnutie

Technický list MasterGlenium 803 PAV

pdf (94,52 Kb)